BG | RU

Ангел Ангелов

Отец Ангел Ангелов е роден през 1962 г. Преподавал е философия в Богословския факултет на СУ. Слу-жил е като свещеник в столичния храм „Св. Мина”, Модерно предгра-дие, а от 2004 г. е предстоятел на храм „Св. София – Премъдрост Бо-жия ”
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org