BG | RU

Кирил Василев

Кирил Василев води семинарите по история на културата XIX и XX в. в катедра „История и теория на културата” към Философския факултет на СУ „Климент Охридски”. Защитил е докторат на тема „Отвъд теизма и атеизма. Религията в постметафизична перспектива”. Работи и като уредник в Националната художествена галерия.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org