BG | RU

Раиса Маритен

Раиса Маритен (1883–1960) е френска поетеса и есеист. Творчеството й се отличава с изключително мистично вдъхновение. Съпруга на известния философ Жак Маритен, чиято фамилия приема, Раиса Уманцова е родена в Ростов на Дон в религиозно еврейско семейство, свързано с хасидизма (движение на праведници иудеи). През 1893г. семейството на Раиса се преселва в Париж. Записва се да учи философия в Сорбоната, където се за-познава с Жак Маритен. Двамата заедно попадат в ли-тературния кръг на Шарл Пеги и посещават лекциите по философия на Анри Бергсон. През 1904г. Жак и Раиса сключват граждански брак. За тях това е време на напрегнати духовни търсения, ала те все още са далеч от вярата. Повратен момент е срещата им с писателя мистик Леон Блоа, който ги отвежда към Иисус Хрис-ос. През 1906г. те приемат католицизма, но скоро след това Раиса заболява тежко и страданието я съпътства до сетния й час. В годините преди Първата световна война семейство Маритен откриват за себе си съчиненията на св. Тома от Аквино, пренебрегвани в Сорбоната, които залягат в основата на цяла поредица от философски книги на Жак Маритен, получили световен отзвук и дали началото на „неотомизма”. В периода 1923–1939г. семейство Маритен се заселва в парижкото предградие Мьодон, а домът им се превръща в притегателен център за изтъкнати френски интелектуалци– Жан Кокто, Франсоа Мориак, Етиен Жилсон, Жорж Руо, Жюлиен Грийн и др. През 1939г. са принудени да емигрират в САЩ заради еврейския произход на Раиса. От тези години са и първите публикации на стиховете на Раиса Маритен, сродни с мистичните пориви на св. Тереза Авилска и св. Йоан Кръстни. Следват книгите: Литургия и съзерцание, Бележки върху Отче наш, както и Дневникът на Раиса, издаден посмъртно от Жак Маритен, фрагменти от който ви предлагаме. Преводът е направен по първото издание на книгата: Journal de Raissa,publié par Jacques Maritain, Desclée De Brouwer et Cie, Paris, 1963
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org