BG | RU

Румен Аврамов

Румен Аврамов се занимава със стопанска история, икономическа култура, монетарна икономика, централни банки. Автор на Стопанският XX век на България (2001) и на тритомника Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало (2007); съставител и редактор на петтомната архивна поредица Българска Народна Банка. Сборник документи, 1879-1990 (1999.2009)
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org