BG | RU

Филип Джонсън

Филип Джонсън (Phillip E. Johnson, р. 1940) е един от създателите и най-известните популяризатори на концепцията за „интелигентния дизайн”. Юрист по образование, професионалната му кариера е свързана с Университета в Бъркли, Калифорния, къде-то преподава право. След като приема християнството и се включва в Презвитерианската църква, както и под влияние на книгата Слепият часовникар на известния еволюционист Ричард Докинс, се превръща в един от най-изявените критици на еволюционната теория. Джонсън е учредител на Института Дискавъри и автор на т.нар. „стратегия на клина”, която си поставя за цел организирането на мащабна публична кампания, за да се проти-вопостави на „научния материализъм”, представляван от еволюционната теория. Джонсън представя собствените си възгледи като „теистичен реализъм” и се противопоставя на методологическия на-турализъм, доминиращ съвременната наука. Най-из-вестната негова книга е Дарвин под съд (Darwin on Trial. InterVarsity Press, 1993).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org