BG | RU

Божко Божевич

Проф. Божко Божевич завършва философия и история в Белград и Париж. В Сорбоната защитава докторат в областта на балканската средновековна история. Преподавал е в различни университети и институти по балканска история, понастоящем е директор на Института за социални науки в Париж. Автор на десет монографии в областта на византийската и средновековна балканска история, както и на множество статии. Сред най-известните му книги са L’ideologie monarchique dans les hagio-biographies dynastiques du Moyen-Age serbe(Рим, 1995), Chilandar (Mont-Athos) et les pays roumains (XVe-XVIIe siecle) (Париж, 2010) и др.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org