BG | RU

Андре Грабар

Андрей (Андре) Грабар (1896–1990) е световноизвестен историк на средновековното и византийското изкуство. Роден в Украйна, получил образованието си в университе-ти в Руската империя, по-голямата част от живота му преминава във Франция и САЩ. Всичките му трудове са написани на френски език. Смятан е за един от осново-положниците на изследванията върху византийското изкуство и икона от XII в. След Февруарската революция напуска Петербург, а през 1920 г. заминава във Варна, а после в София, където работи в Археологическия музей. През 1922 г. заминава за Франция. Защитава докторска дисертация в Страсбург през 1928 г. на тема за религи-озната живопис в България и източните влияния в балкан-ското изкуство. Професор в Колеж де Франс. Действите-лен член на Френската академия и на академиите в много страни по света. Кавалер на ордена на Почетния легион.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org