BG | RU

Митко Новков

Митко Новков, психолог, публицист, журналист, медиен и литературен критик. Автор на книгите Изядената ябълка, БАРТвежи, Подир сенките на литературата, Нервът телевизия. Носител на на-градите „Паница”, „Златен будилник”, „Златен Пегас”, Национална награда за критика по повод 150 години от рождението на Иван Вазов и Захарий Стоянов и др. Публикувал в различни български вестници и списания.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org