BG | RU

Павел Павлов

Павел Павлов е роден през 1967 г. Завършил е Духовната семинария „Св. Иоан Рилски”, Черепиш. Магистър по богословие и история от СУ „Св. Климент Охридски”, а също и от Аристотелевия университет в Солун. Защитил е докторат по богословие. Понастоящем е преподавател в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” по история на Църквата (въведение в история на Църквата, история на БПЦ, история на православното богословие през XX век, християнско поклонничество). Преводач на съвременни православни автори.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org