BG | RU

Тодор Велчев

Тодор Велчев е роден през 1968 година в атеистично семейство. През 1990г. приема християнската вяра. През 1994г. завършва физика в СУ „Св. Климент Охридски”, къде-то от 2001г. работи като преподавател във Физическия факултет (катедра „Астрономия”). Изнасял е множество лекции и беседи и е участвал в публични дискусии, пред-ставящи християнския възглед по редица въпроси от областта на науката, културата и обществения живот. Съосновател на сдружението за християнска апологетика ХАРТА (2007г.) и автор на публикации в електронното списание harta-bg.info.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org