BG | RU

Павел Попов

Павел Попов е архитект (с дипломи от държавните технически университети в Хавана и София). Работи в Архитектурния факултет на УАСГ от 1974 г., в катедра „История и теория на архитектурата”. Специалист в областите: архитектурни конструкции, енергийна ефективност, храмова архитектура и архитектурна композиция. Има признати изобретения за конструкции на зални и високи сгради. Работил е като супервайзер на международно летище през 1982–1983 г. Има дузина построени сгради и над 50 идейни проекта. Участвал e в национални и международни конкурси. Собственик на архитектурно студио „Арконада”, което през 1991/92 г. изготви програмата и за-данието на конкурса „Общ устройствен план на София”. Член на Камарата на архитектите в България. От 2003 до 2007 г. председател на Комисията по профе-сионална етика в КАБ. В периода 2000 – 2003 г. е общински съветник в СОС от квотата на „Гергьовден”. Член-учредител на фондациите „Пространство Култура” и „Подслон за всеки”, на „Гражданско общество срещу корупцията” (ГОСК). Активен представител на движението „Граждани за зелена София”. Публикува архитектурна теория и критика от средата на 80-те години. Има отпечатани над 500 статии. Публикации, свързани със софийското градоустройство, са издадени в сборника „София на карта” през 2001 г. Композицията като абстракция, излязла през октомври 2007, е свързана с опита му на преподавател по архитектурно проектиране.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org