BG | RU

Цанко Митев

Цанко Митев е пастор от Църквата на адвентистите от седмия ден. Роден е в София на 21 ноември 1959 г., завършил е СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Математика и механика”. От 1979 г. е член на Църквата на адвентистите от седмия ден, а през 1990 г. е избран за проповедник. От 1984 г. до 1990 г. е работил като хоноруван асистент по математика в МЕИ и ВИИ. Тъй като не е допуснат да има редовна преподавателска работа заради вярата си, работи няколко години като пресьор на гумени изделия за автомобили. От 1995 г. се занимава с проблемите на религиозната свобода, включително и като председател на българския клон на Международната асоциация за защита на религиозната свобода.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org