BG | RU

Аксел Хонет

Аксел Хонет е роден на 18 юли 1949 г. в Есен, Германия. През 1969–1974 следва в университетите в Бон и Бохум философия, со-циология, немска литература. Защитава дисертация Критика на властта. Фуко и критическата теория (Берлин, 1982) и се хабили-тира с Борбата за признаване (Франкфурт на Майн, 1992). Първо-начално е асистент в Берлин, а после изследовател в Макс Планк института за социални изследвания, Щарнберг. През 1983–1989 г. е сътрудник на Ю. Хабермас във Франкфурт, а от 1991 г. – про-фесор в Констанц, Берлин, Франкфурт. През 2001 г. става и ди-ректор на Института за социални изследвания, Франкфурт. По-настоящем е и президент на Хегеловото общество, Хайделберг.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org