BG | RU

Еймън Дъфи

Eймън Дъфи е професор по история на християнството в Модлин Колидж, Кеймбридж. Професионалните му интереси са в областта на късносредновековните и ранномодер-ни популярни вярвания, християнското изкуство и историята на папството. Освен множеството лекционни курсове, които води, той е автор на няколко значими монографии: The Stripping of the Altars: traditional religion in England 1400–1570 (1992); Saints and Sinners(1997), преведена на много езици; The Voices of Morebath, Reformation and Rebellion in an English Village (2001); сборник с религиозни есета, Faith of Our Fathers, reflections on Catholic Tradition (2006), сборник с университетски проповеди, Walking to Emmaus, (2006); Marking the Hours, English People and their Prayers 1240–1570 (2007). Последната му книга Fires of Faith: Catholic England under Mary Tudor излезе от печат през 2009 г. Професор Дъфи е член на Британската академия, на Папската историческа комисия, носител е на множество почетни звания и е член на различни редакционни колегии. Чест гост е на телевизионни и радиопредавания.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org