BG | RU

Карол Саба

Френски адвокат от ливански произход, Карол Саба е говорител и завеждащ комисията по комуникация в Събора на православните епископи във Франция. Член е на създадената в края на 2010г. Конференция на култовете във Франция, която събира за диалог представители на основните вероизповедания в страната. Деен участ-ник в живота на диоцеза на Антиохийската патриаршия в Париж, той е редактор на изданието Антиохийски хроники, което отразява и анализира актуални събития от живота на Антиохийска-та православна църква, християните в Близкия изток и православието по света.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org