BG | RU

Харви Кокс

Проф. Харви Кокс (Harvey Cox, род. 1929) е сред най-известните протестантски богослови в САЩ и автор на една от най-популярните и четени богословски книги – Секуларният град. Завършва богословие в Университета Йейл и защитава докторска дисертация по история на религиите в Харвард през 1963 г., а през 1957 г. става пастор в Баптистката църква. Преподавателската му кариера е свързана с Богословския институт на Харвардския университет, където работи до пенсионира-нето си през 2009 г. Основните му интереси са насочени към развитието на християнско-то богословие, включително и към теологията на освобождението и нейната роля в Латинска Америка. В настоящия брой публикуваме интервю, дадено от проф. Кокс за списание Хрис-тиянство и култура, както и първата глава от книгата му Секуларният град. Теологична перспектива към секуларизацията и урбанизацията. (The Secular City Secularization and Urbanization in Theological Perspective, Collier Books, 1965). Наред с възгледите си за секуларизацията, в нея Харви Кокс, следвайки протестант-ската традиция, развива тезата си за Църквата като общност на вярващите, а не като институция, която не трябва да бъде затворена, а да бъде сред двигателите на социалните промени. Други негови по-известни книги са Религията в секуларния град. Към постмодерна теология (Religion in the Secular City: Toward a Postmodern Theology, 1985) и Бъдещето на вярата (The Future of Faith, 2009).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org