BG | RU

Бойчо Й. Бойчев

Бойчо Бойчев е доцент по философия във ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна. Автор е на книгите Очерци по философия /1995 г./ и По грани-ците на комуникативността /2004 г./, както и на множество статии. Научните му интереси са в областа на философската антропология и православната етика.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org