BG | RU

Патрик дьо Лобие

Патрик дьо Лобие (род. 1935г.) е френски свещеник и социолог, дългогодишен професор по социология в Университета в Женева. Учи политология и социология в Париж. Темата на доктората му по социология е Общата стачка през 1905г.: френският мит и руската реал-ност, защитен през 1964. Преподава в Харвард (1965–1966). Той е известен изследовател на творчеството на Владимир Соловьов и председател на Международна-та асоциация „Владимир Соловьов”. Завършва теология в Университета във Фрибур (Швейцария) през 2001г. Бил е преподавател в Руския хуманитарен университет в Москва (1998) и гост-професор в Латеранския университет (Рим). Ръкоположен е за свещеник лично от папа Йоан-Павел II на 13 май 2001г. Сред по-известните му книги са: Въведение в политическата социология (1983), Есхатологията (1998), За една цивилизация на любовта, християнското послание (1990, 1998), Църквата, Тяло Христово в Историята (2005), Феноменология на религията (2007) и др. Предложеният тук текст е встъпителната глава от второто издание на книгата Pour une civilisation de l’amour, message chrétien, Paris, 1998.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org