BG | RU

Михаил Скабаланович

Проф. Михаил Николаевич Скабаланович (1871–1931) е православен богослов, литургист и екзегет. Дългогодишен преподавател в Киевската духовна академия, където чете лекции по Стар завет, догматическо богословие и латински. През 1918 г. учебното заведение е затворено от болшевишката власт и Михаил Скабаланович започва да преподава класическа филология в Киевския университет. По-късно работи в Етнографския музей на Академията на науките на УССР. През 1931 г. е репресиран и изпратен на заточение в гр. Архангелск, където умира през същата година.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org