BG | RU

Георги Сенгалевич

Георги Сенгалевич е завършил археология в СУ „Св. Климент Охридски” с интереси в областта на византологията и на християнската култура. През 2008 г. завършва с отличие НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ”, като защитава дипломна работа на тема Исихазмът в България ХIV–ХV в. Има десетки публикации по културно-исторически, богословски и политически въпроси в различни печатни и електронни медии.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org