BG | RU

Галина Гончарова

Галина Гончарова има защитен докторат по културология на тема: Поколения, поколенчески дискурси и колективни вре-мена (Употреби на генерационните деления в България през втората половина на XIX и началото на XX век). Тя е главен асистент в катедра „История и теория на културата” в Софийския университет „Св. Кл. охридски”. Била е два пъти стипендиант на Центъра за академични изследвания, София. Има публикации върху политики на поколението и социална история на медицината. В момента работи върху темата за личните идеологии на смъртта.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org