BG | RU

Георги Близнашки

Георги Близнашки e доцент по конституционно право в СУ „Св. Кл. Охридски“, доктор по право. Работи в областта на публичноправните науки. Автор е на книгите Парламентарното управление в България (1995), Принципи на парламентарното управление (1997), Формата на държавата. Съвременни конституционни измерения (1999), както и на множество научни студии и статии. Член на ВС на БСП, народен представител от Коалиция за България в 40-ото Народно събрание. Евронаблюдател (2005 – 2007) и депутат в Европейския парламент (2007). Служебен министър-председател от 6 август до 7 ноември 2014 г.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org