BG | RU

Дитрих Бонхьофер

През 1933 г. 27-годишният лутерански богослов Дитрих Бонхьофер посвещава лекционния си курс в Берлинския университет на основния христологичен въпрос: „Кой е Онзи, който ме среща като Господ?”. Изхождайки от разбирането, че Христос е на-стоящ „тук и сега”, Бонхьофер акцентира най-вече върху „мястото” на Неговото присъствие: Христос е в Църквата в три отношения – като Слово, като тайнство и като общност. Той е настоящ „за мен” (pro me) и същевременно „за нас” (pro nobis). В записките си от затвора, където попада през 1943 г. заради участие в съпротивата срещу националсоциалистическия режим, а на 9 април 1945 г. е екзекутиран чрез обесване, Бонхьофер добавя: „Христос е и „за другите” (pro aliis).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org