BG | RU

Мартин Осиковски

Мартин Осиковски (р. 1978 г., гр. София) е бакалавър по философия (Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 2002 г.), магистър по медиевистика (Централноевропейски университет – Будапеща, 2003 г.) и доктор по история и теория на културата (Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 2009 г.). Специализирал е в Хайделбергския университет „Рупрехт Карл”, Ориъл Колидж (Оксфорд) и в Департамента по история на Хелзинкския университет. Автор на монографията Убежища на вярата (София: Университетско из-дателство „Св. Климент Охридски”, 2010). От началото на 2011 г. води рубриката „Медиен обзор” на сп. Християнство и култура". Главен асистент в катедра „Медии и обществени комуникации” към Университета за национално и световно стопанство в гр. София. Повече информация и връзка с автора: www.micrologus.eu.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org