BG | RU

Ивайло Найденов

Ивайло Иванов Найденов е роден през 1969 г. в град Калофер. Възпитаник е на СУ „Св. Климент Охридски” (1990–1995г.) в специалностите теология и немска филология. От 1996 г. е хоноруван, а от 2001 до 2011 година редовен асистент в Богословския факултет. Специализира в университетите в Берн (Швейцария) и Йена (Германия). През 2007г. успешно защитава докторат. През пролетта на 2012 г. след успешна процедура е избран за доцент по библеистика (Стар завет) в Богословския факултет. Заема и длъжността директор на Библейската библиотека при Богословския факултет. Член е на Съюза на учените в България, на Обединението на библеистите „Библейски колегиум”, на Комисията за най-новия превод на Библията на български език и на Института „Библия– култура– диалог”. Преподава старозаветна библеистика и библейски еврейски език в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на монографиите Библейският Йона от поредицата „Библейска библиотека” 3 (ББ 3) и Лозата и виното в Ста-рия завет (културно-историческо и екзегетическо изследване), както и на множество публикации. Съставител е на сборниците Библията и морето (ББ 5) и Из историята на старозаветния библейски канон (ББ 6)
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org