BG | RU

Михаил Неделчев

Михаил Неделчев е литературен историк, професор в Нов български университет. Автор е на единадесет книги, по-известни измежду които са Социални стилове, критически сюжети, (1988 г.), Раздробяване на наивния консенсус(1998 г.), Етюди за Яворов (1998 г.), Писатели-преображенци и техни спътници (1999 г.), Размишления по българските работи и др. Възстановител и главен редактор на списание Демократически преглед. Работил е дълги години в областта на текстологията и издаването на българската литературна класика. Един от създателите на РДП и СДС. Депутат във Великото и 36-ото Народно събрание.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org