BG | RU

Михаил Шиндаров

Михаил Шиндаров е роден 1958 г. Завършва СУ „Св. Климент Охридски” като магистър по философия и теология. Преподавал е философия, логика (в СУ) и богословие. Директор на изда-телство „София – С.А.”. Завеждал е издателската дейност на Българското библейско дружество. Преводач, редактор и автор на научни и публицистични трудове.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org