BG | RU

Ричард Суинбърн

Ричард Суинбърн е един от най-значимите съвременни представители на т.нар. аругментативен теизъм. Учи философия и богословие в Оксфорд. След като заема преподавателски места в университета в Хъл, а по-късно в университета Кийл, той се връща в Оксфорд, за да заеме почетната катедра Нолът като професор по философия на християнската религия (1985–2002). Удостоен е също така (за периода 1982–1984) с възможност-та да изнесе два курса от престижните Гифърдови лекции. Най-известни сред множеството му монографии са трилогията The Coherence of Theism(1977), The Existence of God (1979), Faith and Reason (1981), както и Space and Time (1968), The Concept of Miracle (1971), The Evolution of the Soul(1986). Настоящата публикация третира накратко тема, която авторът излага детайлно в главата за моралното учение от втората част на трилогията за Християнската доктрина: Responsibility and Atonement (1989);Revelation (1992); The Christian God (1994). През 1995 Суинбърн приема като свое изповедание Православието и представлява типичен пример за логицистичното англосаксонско морално философстване.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org