BG | RU

Андрей Романов

Андрей Романов е роден в 1971 г. Завършил е философия и история в СУ “Св. Климент Охридски”. Понастоящем е докторант във Философския факултет на СУ. Превел е няколко книги от английски, руски и сърбохърватски. Сред тях е известната биография на Наполеон от Е. Тарле (2002), Езерни молитви на епископ Николай Велимирович (2004), Стратегеми на Воеводин (2005), Човешкото общество като етика и политика от Ръсел и др. Има публикува-ни статии и есета в различни списания. Пише и превежда художествена проза и поезия.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org