BG | RU

Масимо Боргези

Масимо Боргези е италиански католически философ, професор по морална философия в Университета в Перуджа и в Папския университет „Св.Бонавентура” в Рим. От 2000 до 2002г. е ръководител на катедрата „Бонавентура” в същия университет. Член е на редколегията на списанието за политическа философия Космополис и на сп. 30 дни. Някои от по-известните му книги са: Фи-гурата на Христос у Хегел (La figura di Cristo in Hegel, Studium, Roma 1983), Романо Гуардини. Диалектика и антропология (Romano Guardini. Dialettica e antropologia, 1990, 2004), Постмодернизъм и християнство (Posmodernidad y cristianismo, Ediciones Encuentro, Madrid 1997), Секуларизация и нихилизъм. Християнството и съвременната култура (Secolarizzazione e nichilismo. Cristianesimo e cultura contemporanea, Cantagalli, Siena 2005), Ерата на Духа. Секуларизмът и модерната есха-тология (L’era dello Spirito. Secolarizzazione ed escatologia moderna, Studium, Romа, 2008).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org