BG | RU

Рудолф Бултман

Рудолф Бултман (1884–1976) е един от най-влиятелните германски протестантски богослови, професор по Нов завет в университета в Марбург от 1921 до 1951 г. През 30-те години на ХХ в. Бултман заема страната на съпротивата, изтъквайки несъвместимостта на християнството с политическата идеология на националсоциализма. Изследванията му върху синоптичните евангелия и теологията на Новия завет са сред решаващите приноси към екзегетическите дебати за деми-тологизиране на християнското благовестие. Бултман разбира богословието не само като акт на вяра, но и като историческо богословие, което да предлага съответстваща на съвременната човешка ситуация хер-меневтична интерпретация на библейските текстове.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org