BG | RU

Атанас Гроздев

Атанас Гроздев е бакалавър по социология.Завършил е Софийския университет „Св. Климент Ох-ридски”. Учил е и в Хумболтовия университет в Берлин, както и в Университета във Вашингтон като стипендиант на институт „Отворено об-щество”. Дипломната му работа е на тема: Ре-лигия и политика в съвременна България
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org