BG | RU

Христо Куличев

Пастир Христо Куличев е роден на 16 юли 1930г. в с. Розово, Пещерско. През 1932 г. родителите му се преселват в София. Завършва Факултета по славянска филология на Софийския университет. По-малко от година е учител по български език и литература, тъй като е уволнен заради вярата. Дълги години изкарва прехраната си като работник в строителството. В крайна сметка през 1981г. е уволнен и оттам. През 1985 г. е арестуван, съден и изпратен в затвора, защото не спира да проповядва въпреки разпорежданията на комунисти-ческата власт. След излизането си от затвора е изселен в с. Ножарево, Силистренско. През 1994г. получава почетното звание доктор по богословие от Университета North Park в Чикаго, Илинойс. Издал е нелегално на циклостил Кръщение, спасение и предопределениепрез 1980г. През 1984 г., също на циклостил издава История на Евангелските църкви в България, която преиздава през 1994 г. под заглавието Вестители на Истината. Автор на мемоарната книга На свобода в затвора (2002). В продължение на 20 години е бил пастир на Първа евангелска църква в София и председател на Съюза на Евангелските съборни църкви в България.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org