BG | RU

Христо Матанов

Професор д-р ист. н.Христо Матанов е завършил история в СУ “Св. Климент Охридски” със специализация “История на Византия”. В периода 1993–1996 г. е директор на Дирекция по вероизпове-данията към Министерския съвет. Понастоящем преподава балканистика и е ръководител на катедра “История на Византия и балканските народи” в СУ “Св. Кл. Охридски”.
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org