BG | RU

Христо Тодоров

Христо Тодоров (р. 1958 г.) е завършил философия в СУ. Преподавател е по история на философията в СУ и НБУ. Автор е на книгата Очерци по история ня философията (1996 г.) и на много статии по отделни въпроси на философската херменевтика, историята на понятията, философията на историята и теорията на хуманитарните науки. Превел е на български редица книги и статии на В. Дилтай, Х. Г. Гадамер, М. Хайдегер, Е. Хусерл, П. Сонди, Р. Козелек и др.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org