BG | RU

Георги Петков

Георги Петков (Казанлък, 1979) е доктор по философия, хоноруван преподавател към специалност „Философия” и специалност „Културология“ на СУ „Св. Климент Охридски” и МВБУ „Ботевград”. Специалист по реторика, спийчмейкинг, и презентационни умения. Член на Института за средновековна философия и култура– София. Основните му изследователски полета са Аристотеловата реторическа и диалектическа традиция; история на реториката; средновековна философия (схоластика); съвременни теории за преговорите, теории за аргументацията.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org