BG | RU

Даниел Смилов

Даниел Смилов е политолог и специалист по сравнително конституционно право. Той е програмен директор на Центъра за либе-рални стратегии, София, ежегоден гост-преподавател в Централ-ноевропейския университет, Будапеща, и преподавател по теория на политиката в катедра „Политология” на СУ „Св. Кл. Охридски”. Има докторати от Централноевропейския университет в Бу-дапеща (SJD, Summa cum laude, 1999) и Оксфордския университет (DPhil, 2003). Специализирал е в University of California, Berkeley, Boalt Hall School of Law и European University Institute, Florence. Автор е на редица академични публикации на английски език в областта на конституционното право, финансирането на политическите пар-тии и антикорупционната политика. Публикувал е и множество статии в българския печат и периодични издания.
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org