BG | RU

Ивелин Иванов

Доц. д-р Ивелин Иванов е роден през 1967 г. През 1992 г. завършва специалност история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и през 2005 г. защитава докторска дисертация на тема Войната и мирът в кралство Франция при първите Капетинги (987–1137 г.). В момента работи във Великотърновския университет като преподавател по средновековна обща история. Специализирал е в Ягелонския университет в Краков, Полша, и във Warburg Institute в Лондон. Научните му интереси са насочени към средновековната българска и западноевропейска исто-рия, съавтор е на сборника с документи за историята на средновековния град в Западна Европа Градският въздух прави човека свободен (1995)
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org