BG | RU

Мариос Бегзос

Мариос Бегзос е роден на 27 ноември 1951 г. Изучава богословие, философия и право в Атинския, Женевския и Тюбингенския университети. Започва академичната си кариера в Атинския университет през 1975 г. като асистент на православния преподавател по догматика и активен радетел на ди-алога между християните Никос Нисиотис (1924–1986). През 1985г. защитава докторска дисертация в областта на философия на религиите. През 2003г. му е присъдена професорска титла по сравнителна философия на религиите. Понастоящем преподава в Богословския факултет на Атинския държавен университет „Каподистриас” философия на религията (в нашата образователна система този предмет се приравнява към апологетиката), психология на религията и социология на религията. Паралелно преподава и в Марбургския университет (Германия). Проф. Бегзос е признат за един от най-задълбочените съвременни християнски мислители.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org