BG | RU

Бирали Бирали

Бирали Мюмюн Бирали е роден през 1969 г. Завършва теология в Йордания, специалност „Основи на религията“. През 2004г. е избран за мюфтия на Плевен. От 2008г. е заместник главен мюфтия в Главно мюфтийство, къде-то отговоря за социалната и културната дейност, както и за връзките с медиите. Преподава религиозна психология и методология на религиозното възпитание и обучение във Висшия ислямски институт.Галерия на броя


Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org