BG | RU

Бруриа Битън-Ашкелони

Д-р Брурия Битън-Ашкелони е преподавател в Хуманитарния факултет на Университета в Иерусалим от 1999 г., а от 2005 г. е декан на Катедрата по сравнително изследване на религиите в него. Специализирала е гръцка патристика в Сор-боната (1986 – 1991), както и в Ориенталския институт на Университета в Оксфорд (1997– 1998). Основните й интереси са свързани с историята на поклонничеството през Късната античност и неговата връзка с монашеството.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org