BG | RU

Георги Ганев

Георги Ганев е доктор по икономика от Университета „Вашингтон” в Сейнт Луис, САЩ. Той е програ-мен директор по икономически въпроси в Центъра за либерални стратегии в София, член на управи-телния съвет на Българската макроикономическа асоциация и асистент в Стопанския факултет на Софийския университет, където преподава курсове по макроикономика, пари и банки и по нова институционална икономика. Интересите му са в областта на макроикономиката и паричната теория и политика, политическата икономия, икономика на прехода, икономика на растежа и развитието, нова институционална икономика. Публикациите му, свързани с икономическото развитие на България, са посветени на теми като политическа икономия, корупция, финансовата криза от средата на 90-те г. на XX век и нивото на доверие във валутния режим. Също така работи по икономически въпроси на региона на Югоизточна Европа, по-специално анализ на факторите на растежа и на обществените мрежи и обществения капитал в региона.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org