BG | RU

Георги Фотев

Георги Фотев е почетен професор на НБУ, доктор на философските науки. Той е завършил философия в СУ „Св. Климент Охридски”. По времето на комунистическия режим е преследван по политически и идейни причини. Професор е по социология от 1989 г. Има голям брой научни публикации в България и в 15 други страни. Чел е лекции в много чуждестранни университети. Академик е на Европейската академия на науките и изкуствата и на Българската академия на науките и изкуствата, член е и на други престижни научни организации. Бил е министър на науката и висшето образование (1991) и няколко мандата директор на закрития Институт по социология при БАН. Той е автор на: История на социологията,т. 1 и 2 (1993, второ изд. 2002), Криза на легитимността (1999), Ethnicity, Religion and Politics (1999), Граници на политиката (2001), Диалогична соци-ология (2004), Дисциплинарна структура на социологията (2006), Дългата нощ на комунизма в България (2008), Българската меланхолия (2010), Сфери на ценностите (2012) и др. В негова чест е издаден сборникът Светове в социологията (2006).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org