BG | RU

Патрик Ъруин

Свещеник Патрик Ъруин е роден през 1955 г. Завършил е Богословския факултет на Университета в Единбург със специализация по църковна история. Подготвя се за англикански свещеник в Епископалния богословски колеж в Единбург, а след това специализира в Католическия литургичен институт в Трир, Германия. През 1981 г. е ръкоположен за дякон, а през 1982 г. – за свещеник. От 1981 до 1984 г. служи като курат в църквата „Св. Ботолф” в Кеймбридж, като същевременно прави изследвания върху историята на Англиканската църква в Св. земи в Колежа „Пембрук” на Университета в Кеймбридж. От 1984 до 1992 г. е капелан (а след 1986 г. и преподавател по богословие) в Колежа „Брейзноус” на Университета в Оксфорд. Взима активно участие в дейността на Братството на св. Албан и св. Сергий – икуменическо общество, което се стреми да развива контак­тите между Изтока и Запада, където работи съвместно с бъдещия митрополит на Вселенската патриаршия Калистос (Уеър). От 1992 до 2010 г. служи като капелан към британската армия, включително и към Главната квартира на НАТО в Брюксел. През 2010 г. е назначен за капелан на Църквата на Англия в Букурещ и София. Живее в Букурещ и посещава и служи в София всяка последна неделя на месеца. Отец Патрик е и апокрисиарий (личен представител) на Кентърбърийския архиепископ към Българската и към Румънската патрирашия.
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org