BG | RU

Христо Стоев

Христо Стоев е роден през 1973 г. Завършва философия в СУ „Св. Климент Охридски”, а през 2003 г. защитава докторска степен с дисертация върху Кант. Специализира в университета в Хайделберг, Германия. Работи като хоноруван асистент в СУ „Св. Климент Охридски” и като редовен в Хуманитарния департамент към МГУ – „Св. Иван Рилски“. Интересите му са в областта на трансценденталната философия и философията на немския идеализъм. Автор на книгите Кант и проблемът за вътрешното сетиво (ИК „Из-ток-Запад“, 2005) и Понятията в Критика на чистия разум. Систематичен преглед (ИК „Изток-Запад“, 2010).
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org