BG | RU

Чеслав Милош

Чеслав Милош (1911–2004) е един от най-изтъкнатите полски писатели на ХХ в. Дебютира като поет в сп. Alma Mater Vilnensis (1930). През Втората светов-на война участва в нелегалния културен живот. От 1945 до 1950 г. е на различни дипломатически посто-ве. През 1951г. получава политическо убежище и заживява в Париж, от 1960г. е в САЩ, а в края на ХХ век се завръща в Полша. Бил е професор по литература в Бъркли, Калифорния. Носител е на Нобелова награда за литература (1980), на наградата НИКЕ (1998), международна награда за литература „Нойщат”, мно-го почетни докторати. Прочути са книгите му Поробеният разум (1953), автобиографичният роман Долината на Исса (1955), Трактат за поезията (1957), Превземането на властта (1957), Земята Улро (1977), сборникът Крайпътното куче (1997), стихосбирката To (2000) и др.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org