BG | RU

Георги Ходр

Изтъкнат проповедник и един от големите вдъхновители на православното обновление в Близкия изток, Митрополитът на Ливанските планини Георги Ходр (род. 1923) е сред най-видните йерарси на Антиохийската православна църква. Завършва право в Бейрут (1944), а сетне учи и медицина, като по време на студентските си години е активен участник в Младежкото православно движение. През 1954 г. се дипломира като богослов в Православния институт „Св. Сергий” в Париж. При завръщането си от Франция се замонашва, а на 19 декември 1954 г. е ръко-положен за свещеник от Антиохийската православна църква. На 15 февруари 1970 г. е хиротонисан за епископ. Активен деятел на икуменическото движение и на движението за диалог с исляма, митрополит Георги Ходр е безспорно един от най-влиятелните близкоизточни богослови, автор на множество статии, публикувани на различни езици. Той е дългогодишен професор по арабска култура в Ливанския университет и по пастирско богословие в Богословския институт „Св. Йоан Дамаскин” към Университета в Баламанд. Доктор хонорис кауза е на Богословската академия „Св. Владимир” (Ню Йорк) на Протестантския богословски институт (Париж). Сред по-известните му книги са неговата духовна автобиография И ако разкажех пътищата на детството (Et si je disais les chemins de l’enfance, Cerf, 1997), Зовът на Духа. Църква и общество (L’Appel de l’Esprit, Cerf, 2001) и др.
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org