BG | RU

Даниел Ропс

Даниел Ропс (1901–1965) е псевдонимът, с който става известен френският писател и историк Анри Петио, един от най-четените католически автори между двете световни войни във Франция. Член е на Френската академия. Учи право и литература в Гренобъл, където през 1921г. защитава научна степен по география и история. Младостта му е белязана от период на духовни колебания. След 1920 г. решава да се посвети на литературата. През 1931 г. окончателно се установява в лоното на Католическата църква. По съвет на философа Габриел Марсел става член на персоналистическия християнски кръг „Нов ред”. В периода 1941–1944г. работи над книгите Народът на Библията и Иисус и неговото време, последвани от монументалната История на Христовата църква (14 тома), която пише до сетния си ден. Сред другите му по-важни творби са: Нашето безпокойство(1926), Смътната душа (1929), Пеги (1933), Смърт, къде е победата ти? (1934), Ръката на един праведник (1938) и др. Предложеният тук текст е доклад, изнесен на Международните срещи в Женева (5 септември 1956 г.)
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org