BG | RU

Джеймс Х. Грейсън

Проф. Джеймс Х. Грейсън (James H. Grayson) е антрополог и методистки пастор. От 1971 до 1987 г. е мисионер в Корейската методистка църква. Пуб-ликувал е редица изследвания, посветени на религи-озните традиции в Корея, най-важното от които е книгата му Корея. Религиозна история (Korea. A Religious History. 1989; 2002). В момента е директор на Центъра по кореистика в Колежа за източноазиатски изследвания в Университета в Шефийлд, Англия.
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org