BG | RU

Евгений Спекторски

Евгений Спекторски (1875–1954) е руски културолог и социален философ. През 1989 г. завършва право във Варшавския университет, където остава да специализира в катедрата по държавно право за получаване на професорско звание. От 1913 г. е професор в Киевския университет, където непосредствено пре-ди болшевишката революция е избран за ректор. От 1920 г. е в емиграция. Първо се установява в Чехословакия, където е професор по право в Руския университет, а сетне се премества в Югославия, където последователно е професор в Люблянския и в Белградския университет (1930–1945). След края на Втората световна война заминава за САЩ, където от 1947 г. е избран за професор в Православната духовна академия „Св. Владимир”. Сред по-важните му книги са: Очерци по историята на обществени-те науки (Варшава, 1907); Произходът на протестантския рационализъм (Варшава, 1914); Християнство и култура (Прага, 1925); Чехов (Белград, 1935); Либерализмът (Любляна, 1937) и др.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org